Pro dopravu ZDARMA zbývá 111,11 €

Čo je fitting golfových palíc?

11/03/2021

Fitting golfových palíc je prispôsobenie golfového vybavenia (golfových palíc) fyzickým
parametrom a herným schopnostiam (výkonnosti) daného hráča, takzvané palice na mieru.
Medzi vlastnosti, ktoré je potrebné prispôsobiť patrí: dĺžka palice, hrúbka gripu, uhol lie,
pružnosť a váha shaftu.

Podstatou je dosiahnuť najdlhšia vzdialenosti s čo najmenšou disperziou.

Benefity:

 

 • Spresnenie hry.
 • Zlepšenie kontroly rán.
 • Zlepšenie konzistencie.
 • Predĺženie rán.
 • Zníženie skóre.
 • Budete si viac veriť.
 • Budete si golf viac užívať.

Fitting sa skladá z nasledujúcich častí:

1. Statický fitting - biometrické meranie
2. Dynamický fitting - analýza švihu
3. Profil golfistov
4. Rozloženie setu - gapping
Ad 1)
Pri statickom v pokusu je meraná výška hráča a dĺžka jeho ruky (vzdialenosť zápästia
od zeme) - týmto určujeme dĺžku palice.
Ďalej je meraná veľkosť dlane a prstov pre správny výber veľkosti gripu.

Ad 2)
Pri dynamickom pokusu vykonávame analýzu švihu prostredníctvom radarové
jednotky TrackMan 4, ktorá zobrazuje trajektórie rán v 3D.
Tu meriame najmä rýchlosť hlavy palice, rýchlosť lopty, účinnosť, tempo a pod.,
nasledne je vybraný adekvátne shaft a hlava palice.

Ad 3)
Profil golfistov je určený niekoľkými parametrami:
vek, HCP, zdravotné obmedzenia, počet odohraných hier, ako často hráč trénuje pod.
Ad 4)
Podľa profilu golfistov určíme roložení setu a pokrytie vzdialeností.


Ako prebieha fitting golfových palíc?

 

 • zoznámenie sa s Fitting, konzultácie súčasnej výbavy.
 • strečing.
 • statický fitting.
 • warm up - odohraní 15-20 lôpt vlastné palíc (7i), získanie hodnôt z TrackMan.
 • dynamický fitting - analýza švihu a výber palice, profil golfistov.
 • rozloženie setu, doplnenie vzdialeností vrátane wedges (gapping).

Ako sa objednám?


Objednať sa môžete úplne jednoducho stačí nás kontaktovať na čísle +420 733 310 348 alebo emailom info@time-for-golf.cz a dohodnúť si termín.
Uveďte o čo konkrétneho máte záujem:
fitting driveru, fairway woods, hybrids, irons, wedges, putter.


Čo so sebou?

Rukavicu, kompletný set s bagom, pohodlné oblečenie, topánky v ktorých štandardne
hráte ihriska.

Čo sa neodporúča?


Deň pred fitting sa neodporúča akákoľvek fyzická záťaž (hrať 18 jamkové ihrisko,
posilňovať, fyzicky zaťažovať brušné, chrbtové a sedacie svaly).
Je to z dôvodu presného nameraní dát a určenie správneho shaftu palice.

Mýty:


"Začínam, netrafím loptu, fitting nemá zmysel."
Je nutné podstúpiť minimálne biometrické meranie na určenie dĺžky palice, uhla lie a
veľkosti gripu, pre správny švih palice.


"Fitting je len pre profesionálov."
Fitting je pre všetkých hráčov, ktorí chcú aby ich vybavenie fungovalo správne a
pomohlo im dosiahnuť tie najlepšie výsledky.


"Na fitting pôjdem až budem hrať lepšie až budem mať nízky handicap."
Nižší handicap a zlepšnie hry dosiahnete rýchlejšie ak prejdete fitting.


"Na mojej hru to stačí."
Pokiaľ máte nesprávnu dĺžku shaftu, flex shaftu, váhu shaftu, uhol lie, môže
dochádzať ku kompenzáciám vo švihu a tým aj riziku zranenia a trvalému poškodeniu
svalov, šliach, kĺbov, prípadne únavovej zlomeniny.


Fitting je dôležitý vo všetkých športových odvetví, golf nevynímajúc.

 

Autor: Lukáš Urie | Fitér značiek Srixon, Clevelan, XXIO

Čo je fitting golfových palíc?